ARKKU- JA TUHKAHAUTAUS OVAT YHTÄ ARVOKAS ASIA, KUKAT KUULUVAT HAUTAJAISIIN - ANNETAAN OMAISTEN PÄÄTTÄÄ

23.5.2019 Kyllikki Forsius

Arkku- ja tuhkahautaus ovat yhtä arvokas asia, kukat kuuluvat hautajaisiin. Annetaan omaisten järjestää vainajalle hänen näköisensä hautajaiset.

Arkku- vai tuhkahautaus

Tämä kysymys esitetään omaisille hautaustoimistossa, kun ryhdytään hautausjärjestelyihin.

Yhä useammin päädytään tuhkahautaukseen. Usein tämä on vainajan oma toivomus mutta hyvin usein siihen vaikuttavat myös hautapaikan kustannukset tai toivomus tulla haudatuksi vanhaan sukuhautaan. Kun hautaustapa valitaan, tulee siinä kunnioittaa ensisijaisesti vainajan vakaumusta ja toivomusta, jos se on tiedossa. Muutoin omaiset päättävät hautausmuodon.

Tärkeää on muistaa ja ymmärtää, että molemmat hautausmuodot ovat aivan yhtä arvokas tilaisuutena. Jostain kumman syystä usein kuulee sanottavan, että kun se kuitenkin poltetaan. Tämän ei tulisi millään tavalla vaikuttaa hautausjärjestelyihin tai valintoihin arkun tai kukkien osalta.

Kummassakin hautausmuodossa vainaja on läsnä arkussa siunaus- tai saattotilaisuudessa kappelissa tai kirkossa. Arkku on toimituksissa esillä aivan yhtä kauan ajallisesti.

Arkkuhautauksessa toimituksen jälkeen vainajan lasketaan arkussa hautaan, tuhkahautauksessa vainaja viedään arkussaan tuhkattavaksi krematoriolle. Tuhkauksessa vainaja siirretään arkussa polttouuniin, eli myös arkku poltetaan.

Arkulla onkin merkittävä osuus vainajan tuhkauksessa siltä osin, että mitä laadukkaampi arkku (esim. jalopuuarkku) on, sitä paremmin se ylläpitää tuhkausta ilman lisättyä polttoainetta. Tässä kohtaa voisi jopa puhua ekologisesta arkkuvalinnasta. Vaikka kaikki arkut, joita myymme täyttävät 1.1.2017 voimaan astuneet laatuvaatimukset, voidaan joidenkin osalta sanoa niiden olevan tuhkaukseen ns. parempia. Maatumisen osalta arkkujen materiaaleilla ei ole suurta merkittävää eroa.

Arkku hankitaan vainajaa varten eli tärkeintä on miettiä sitä, kenelle arkku tulee ja kuinka se edustaa häntä.

Kukat hautajaisissa

Kautta aikojen kukilla on ollut merkittävä osa hautajaisissa. Arkulle on tapana valita kukkalaite, joka on sopiva vainajalle, se ikään kuin kuvastaa vainajaa jollakin tavalla. Siinä voi olla esimerkiksi vainajan lempikukkia tai lempivärin mukaisesti valitut kukat.

Suunnittelussa huomioidaan vainajan elämää, harrastuksia, toiveita ja tapoja, hänen arvomaailmaansa, jos vain mahdollista. Arkunkoriste on paikallaan arkun päällä, kun omaiset tulevat hautajaistilaisuuteen. Arkun koriste seuraa arkun mukana joko hautaan tai krematoriolle.

Omaisten laskemat kukkalaitteet kertovat heidän tunteistaan ja suhteestaan vainajaan.

Niiden valinnassa käytetään usein paljon aikaa ja pohdiskellaan sitä minkälainen kukkalaite sopisi tähän tilaisuuteen ja mitä sillä halutaan kertoa. Kenenkään ulkopuolisen tahon ei tulisi vaikuttaa siihen minkälaisen kukkatervehdyksen saattajat haluavat valita. On hämmästyttävää, että jotkut esimerkiksi seurakunnassa ohjaavat omaisia valitsemaan yhden kukan. Tätä perustellaan mitä kummallisimmilla syillä, yleisimpänä tuhkahautaus. On jopa puhuttu, että Ruotsissakin tehdään niin, tämä ei vain pidä paikkaansa. Jokaisen henkilön hautajaiset ovat hänen oma viimeinen perhejuhlansa, johon saattajilla tulee olla mahdollisuus valita oman näkemyksensä mukainen kukkatervehdys. Sen ei tarvitse olla mikään yleinen näkemys tai tapa, koska sellaista ei ole. Jos omaiset haluavat laskea yhden kukan jokainen, sekin on silloin heidän oma valintansa.

Koska molemmat hautaustavat arkku ja tuhkahautaus ovat yhtä arvokas ja tärkeä tilaisuus niin vainajaa kuin omaisiakin ajatellen, tulee muistaa, että kukkalaitteet ovat esillä kummassakin tilaisuudessa. Arkkuhautauksessa ne usein lasketaan haudalle ja jäävät siihen joksikin aikaa. Ja taas tuhkahautauksessa, vaikka ne lasketaankin yleensä kappelissa tai kirkossa ovat ne arkun äärellä koko tilaisuuden ajan. Tämän jälkeen ne voidaan viedä haudalle ja joskus niitä voidaan säilyttää uurnan laskuun ja viedä sitten haudalle. Hautajaiskukat eivät kuitenkaan ole tarkoitettu muuhun kuin itse tilaisuuteen, niillä kerrotaan oma viesti vainajalle, omaisille ja myös niillä on merkitys antajalleen.

Myös muistotilaisuudessa on yleensä kukkia, vainajan valokuvan vierelle laitetaan kynttilän kanssa kukka, noutopöydässä on kukkakimppu tai -asetelma ja muistopöytiin laitetaan kukkakimput. Nämäkin kukat valitaan sen mukaisesti, että ne muistuttavat meitä vainajasta.

Näissä voisi ajatella samoin kuin kirkon alttarikukissa, että ne ovat leikkokukkia ja muistuttavat elämän katoavuudesta ja luopumisesta. Kukkien tarkoitus on myös tuoda lohtua, kauneutta ja iloa surujuhlaan.

Muistolauseita voidaan käyttää ja kukkalaitteisiin liittää kortti, johon kirjoitetaan jäähyväiset, muistoteksti vainajalle. Useimmiten kukkalaite on helpompi laskea, kun siihen oheen on liitetty muistosanat, jotka luetaan arkun luona vainajalle ja omaisillekin. Kukkalaitteen voi myös laskea sanomatta mitään, jos tilanne tuntuu vaikealta eikä sanoja ole.

Yksittäinen kukka on tavanomaisillaan ollut käytössä hautaan heitettävänä huomion osoituksena ja osoituksena luopumisesta, jäähyväisinä vainajalle. Tämä kukka koetaan lempeämmäksi kuin aikaisemmin hautaan heitetty multa tai hiekka. Usein myös lapsille on annettu laskettavaksi oma yksi kukka tai pienempi kimppu, tämä on heille kevyempi ja helpompi vaihtoehto jättää jäähyväiset ja kuitenkin osallistua kukkien laskuun.

Vainajan näköiset hautajaiset

Kaikessa hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi lähtökohtana olla vainaja. Miten nämä hautajaiset, tämä arkku ja kukat sekä tilaisuuden ohjelma vastaavat sitä mitä vainaja haluaisi ja kuinka hänen persoonansa tulee tästä esiin. Kaikille ei sovi valkoinen arkku ja toiselle sopii esimerkiksi veneen muotoinen puuarkku. Vaihtoehtoja on paljon ja niistä löydetään yhdessä omaisten kanssa miettimällä varmasti hyvä vaihtoehto jokaiselle.

Nykyisin on monia erilaisia tapoja tuoda esille yksilöllisyyttä siis henkilökohtaisuutta arkuissa sekä uurnissa. Kukkalaitteet voidaan suunnitella ja toteuttaa monin eri tavoin, sydän arkunpäällä saattaa kertoa omaisten suurista tunteista paljon enemmän kuin perinteinen malli.

Hautaustoimistot ovat palvelemassa omaisia, he tuovat esille ja tarjoavat vaihtoehtoja hautajaisten suunnitteluun.

Olemme olemassa omaisia varten, teemme yhdessä parhaamme hyvien hautajaisten ja kauniin sekä mieleen jäävän saattohetken onnistumiseksi.

Kyllikki Forsius