Perunkirjoitus

Perunkirjoitukset tekee MHT Kyllikki Forsius jo 20 vuoden ja yli 2000 perunkirjoituksen kokemuksella.
Olemme saaneet hyvää palautetta selkeästä esitystavasta ja asiakkaamme ovat usein kokeneet saavansa palvelustamme odotuksiaan enemmän.

Autamme tarvittaessa myös kuolinpesän talousasioiden hoidossa, jolloin kaikki asiat hoidetaan yhdessä osoitteessa.

Meiltä myös:

-sukuselvitykset
-pesänjaot
-ositukset
-kauppa- ja lahjakirjat
-edunvalvontavaltuutukset
-testamentit

Perunkirjoitus

Perunkirjoituspalvelumme toimittaa vuosittain noin 100 perunkirjoitusta. Pystymme antamaan asiakkaalle aina sitovan hinta-arvion perukirjan teosta ja mahdollisesta pesänjaosta. Voitte tilata meiltä myös pelkän sukuselvityksen, lahja- tai kauppakirjan. Teemme myös testamentteja.

Mikä on perunkirjoitus?

Jokaisen Suomessa kuolleen luonnollisen henkilön kuoleman jälkeen on toimitettava perunkirjoitus. Perunkirjoitusta varten laaditaan perukirja, johon luetteloidaan pesän varat ja velat. Perukirja toimitetaan verotoimistoon ja se toimii kuolinpesän veroilmoituksena.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Tähän voi hakea jatkoaikaa verotoimistosta. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle, jos pesä on velkainen.

Toimitusvelvollisuus on sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa vainajan jäämistö on. Jos pesä ei ole kenenkään hallussa, perunkirjoituksen toimitusvelvollisuus on sillä, jolle omaisuudesta huolehtiminen olosuhteisiin katsoen lähinnä kuuluu.

Perunkirjoitukseen osallistuvat

Perunkirjoitustilaisuuteen on kutsuttava kaikki pesän osakkaat ja leski. Kutsu voidaan esittää suullisesti tai kirjallisesti. Perunkirjoitus voidaan toimittaa, vaikka kaikki pesän osakkaat eivät tulisikaan paikalle perunkirjoitustilaisuuteen.

Perunkirjoitukseen voi valtuuttaa asiamiehen edustamaan itseään. Perunkirjoituksen toimittaa kaksi uskottua miestä, jotka arvioivat omaisuuden arvon ja merkitsevät sen perukirjaan.

Perintöverolaskuri