Ennakkosuunnitelma

Yhteydenotto

Hautausjärjestelyistä on myös mahdollista sopia elinaikanaan, jolloin omaiset tietävät, kuinka vainaja olisi halunnut hautajaiset järjestettävän. Hautaustoimistoilla on olemassa ratkaisuja heille, jotka haluavat sopia asioista ennalta. Monille hautajaiset ovat perhejuhla, kuten muutkin juhlat. On siis mahdollista varmistaa omien hautajaistensa sujuminen juuri siten kuin itse on toivonut.  

Hautaustoimistossa asiakas suunnittelee tulevat järjestelyt ja niistä laaditaan kirjallinen hautaussuunnitelma. Se voi olla joko maksuton hautaussuunnitelma tai ennakkotilaus, johon yleensä liittyy hautaustestamentti. Asiakas saa itselleen kortin, jossa ilmoitetaan tämän sopineen hautausjärjestelyistä tietyn hautaustoimiston kanssa. Aikanaan sitten voidaan toteuttaa vainajan oma tahto myös hautajaisten yksityiskohtien suhteen.


Hautaussuunnitelmasta ilmenee yksityiskohtaiset toivomukset esim. hautapaikasta, muistotilaisuudesta, siunaajasta yms. Hautauksesta aiheutuvat kulut lasketaan sen hetkisen tason mukaan ja ennakkotilaukseen voidaan liittää lasketun summan mukainen pankkitalletus. Kuolemantapauksen jälkeen ensin maksetaan talletuksesta hautaustoimiston kulut, ja jos jää varoja, ne palautetaan kuolinpesälle.

Hautausjärjestelyni-vihkonen

Mikäli haluatte kirjata ylös omia hautaustoiveitanne, voitte käyttää Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry:n julkaisemaa maksutonta Hautausjärjestelyni-vihkosta. Voitte tilata vihkosia meiltä, puhelimitse tai lähettämällä sähköpostia. Voitte halutessanne noutaa sellaisen myös toimistoltamme. Painamalla alla olevaa painiketta pääsette lataamaan Hautausjärjestelyni-vihkosen: